Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Steigertje Wisselen van Altrex B.V.
 • Elk in Nederland woonachtige en/of gevestigde eindgebruiker is gerechtigd aan deze actie deel te nemen, hierna te noemen “deelnemer”.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt in de periode 21 januari 2019 tot en met 17 februari 2019 (“de actieperiode”).
 • Elke deelnemer mag eenmalig meedoen met de actie Steigertje Wisselen.
 • Om aanspraak te maken op de RS TOWER 52 met Safe-Quick® wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
 • Inschrijvingen voor het ‘Steigertje Wisselen’ zijn tot en met 17 februari 2019 geldig. Na 17 februari 2019 is deelname aan de actie niet meer mogelijk.
 • Alle genoemde prijzen zijn de brutoprijzen exclusief BTW.
 • Inschrijvers geven toestemming voor het ontvangen van mails over de actie. Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen.
 • Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven en in de tussentijd een gelijkwaardige Altrex steiger heeft gekocht, zal het aankoopbedrag worden teruggestort.
 • Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden, word je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 • Op deze actie zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Altrex van toepassing.
 • Medewerkers van Altrex en Altrex Dealers zijn uitgesloten van deelname.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer in de bovengenoemde actieperiode zich hebben ingeschreven op www.steigertjewisselen.nl. De deelnemer verstrekt de hieronder vermelde gegevens door middel van het inschrijfformulier op de homepage.

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na ontvangst van de correcte gegevens bent u officieel deelnemer van de actie.

 • Onvolledige, onduidelijke of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of promoties.

Privacy

Altrex B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die bij deze actie gevraagd worden. Hierop is de privacy verklaring van toepassing die op www.altrex.com staat vermeld.

Aansprakelijkheid

 • Altrex B.V is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten en eventueel reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Altrex via internet (www.altrex.com), per telefoon (038 455 7777) of per post (Altrex B.V., Antwoordnummer 2565, 8000 VB Zwolle).