Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Tijdschriftenactie van Altrex B.V.
 • Elk in Nederland woonachtige en/of gevestigde eindgebruiker is gerechtigd aan deze actie deel te nemen, hierna te noemen “deelnemer”.
 • Deze actie geldt alleen bij de aankoop van een Double Decker huishoudtrap bij een Multimate vestiging in Nederland.
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie is van toepassing op aankopen van een Double Decker bij een Multimate vestiging in de periode 12 december 2016 tot en met 31 december 2016.
 • Om aanspraak te maken op de vouchercode dient de aankoop binnen de genoemde geldigheidsperiode gedaan te worden.
 • Kassabonnen, van aankopen van Double Deckers bij Multimate in de periode van 12 december 2016 tot en met 31 december 2016, kunnen tot en met 31 januari 2017 ingezonden worden naar Altrex B.V. Na 31 januari 2017 is deelname aan de actie niet meer mogelijk.
 • De vouchercode dient binnen 2 jaar verzilverd te worden.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.altrex.com/actievoorwaarden-tijdschriftenactie.
 • Medewerkers van Altrex en Altrex Dealers zijn uitgesloten van deelname.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer in de bovengenoemde actieperiode een Altrex Double Decker gekocht te hebben bij een Multimate vestiging in Nederland. Op de Altrex website kan een vouchercode voor www.nationaletijdschriftenbon.nl opgehaald worden. De vouchercode kan de deelnemer op de volgende manier verkrijgen: De deelnemer verstrekt de hieronder vermelde gegevens door middel van het aanvraagformulier op www.altrex.com/tijdschriftenactie

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (i.h.g.v. vragen over de actie)
 • Een kopie van de originele, volledige kassabon

Na ontvangst van de correcte gegevens streeft Altrex B.V. er naar de vouchercode z.s.m. op te sturen naar het aangegeven emailadres. Onvolledige, onduidelijke of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen. De deelnemer dient de originele kassabon te bewaren. Altrex B.V. kan de deelnemer verzoeken deze op te sturen. De actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen of promoties.

Privacy

Altrex B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die bij deze actie gevraagd worden. Hierop is de privacy verklaring van toepassing die op www.altrex.com staat vermeld.

Aansprakelijkheid

 • Altrex B.V is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
 • Altrex B.V. is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten en eventueel reeds uitgekeerde vouchercodes terug te vorderden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Altrex via internet (www.altrex.com), per telefoon (038 455 7777) of per post (Altrex B.V., Antwoordnummer 2565, 8000 VB Zwolle).